Χρίστος ΜαλτέζοςΠροσπαθώντας να περιγράψουμε τις διαδικασίες που διέπουν τη καλλιτεχνική φωτογραφία, διαπιστώνουμε ότι πρώτα πρέπει να επισημάνουμε τους παράγοντες που καθορίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες της φωτογραφίας ως μορφή τέχνης, οι οποίες την διαφοροποιούν από τις άλλες εφαρμογές της φωτογραφική τεχνικής για την παραγωγή εικόνας.Εξετάζοντας μια βασική αρχή που είναι η έννοια της αναπαραγωγής στη φωτογραφία,ανακαλύπτουμε μια σημαντική διαφοροποίηση της καλλιτεχνικής φωτογραφίας από όλες τις εφαρμογές της φωτογραφικής τεχνικής που έχουν να κάνουν με επαγγελματικούς τομείς,αλλά και με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής ως μέσο που υλοποιεί εικόνες από την καθημερινότητα μας.
Σίγουρα οι τεχνικές προδιαγραφές της φωτογραφίας στην αρχική μορφή τους, την καθιστούν μια καταγραφική διαδικασία παραγωγής εικόνας που έχει αφετηρία την πραγματικότητα.Ωστόσο ο δημιουργός φωτογράφος ξεπερνά την “απλή” χρήση της τεχνικής, αντιμετωπίζοντας τη φωτογραφία ως μέσο που υλοποιεί μια δική του ιδέα, αποδίδοντας εικόνες οι οποίες έχουν τη δική τους οντότητα κι αυτονομία.Η διαφορά ανάμεσα στη καλλιτεχνική φωτογραφία και στην “απλή” φωτογράφηση έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη δεν έχει το στοιχείο της αναπαραγωγής κάποιου πραγματικού γεγονότος, αλλά λειτουργεί “αφαιρετικά” ως προς την πραγματικότητα. Ώστε η πραγματική σκηνή αποκτά διαφορετικό νόημα μέσα από την διαδικασία της φωτογράφησης.Στη καλλιτεχνική φωτογραφία ο φωτογράφος αξιοποιεί τις τεχνικές δυνατότητες με σκοπό την απόδοση ενός έργου πνευματικής αξίας. Πολύ σύντομα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δημιουργικότητα στην τέχνη επαιτεί την επίγνωση της τεχνικής, καθώς και την κατανόηση των δυνατοτήτων που έχουν να κάνουν με αρχικούς παράγοντες εκφραστικών μέσων της φωτογραφίας,κι εν συνεχεία συνδυάζοντας ανθρώπινη σκέψη και κυρίως επινοητικότητα μπορεί να παραχθεί φωτογραφική εικόνα καλλιτεχνικής αξίας.Επίσης είναι δεδομένο ότι η καλλιτεχνική φωτογραφία μορφοποιείται από την πραγματικότητα,με αποτέλεσμα να υλοποιεί παραστατικές εικόνες οι οποίες είναι αντανάκλαση της όψεως των πραγματικών μορφών,δίνοντας μια αίσθηση “αληθοφάνειας”που έχει ως επακόλουθο η εικόνα να μοιάζει σαν ένα κομμάτι της πραγματικότητας που έχει αφαιρεθεί.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι κάνοντας μια εξειδικευμένη προσέγγιση της φωτογραφίας ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της,διαπιστώνουμε την έλλειψη καταγραφικής ικανότητας για πολλούς τεχνικούς λόγους,με αποτέλεσμα να συμπεράνουμε ότι η φωτογραφία στη πιο άρτια καταγραφική μορφής της μπορεί να ερμηνευτεί σαν μια απεικονιστική απόδοση της πραγματικότητας.Ασφαλώς στη δημιουργική φωτογραφία υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση των τεχνικών μέσων, πέρα από καταγραφικές μεθόδους, με αποτέλεσμα οι τεχνικές δυνατότητες να γίνονται εκφραστικά μέσα της ανθρώπινης καλλιτεχνικής αντίληψης,η οποία θεμελιώνει παραγωγικές διαδικασίες με σκοπό να υλοποιηθεί έργο πνευματικής αξίας.
Έτσι η τελική εικόνα είναι η μετουσίωση του πραγματικού σε πνευματικό, όπου η πραγματικότητα παίρνει ποιητική μορφή. Στη τέχνη γενικότερα ανεξάρτητα από μορφή τέχνης και τεχνικές εφαρμογές το έργο αξιολογείται σύμφωνα με την “ποιητική δυναμική” που εκπέμπει,και συγκεκριμένα στην καλλιτεχνική φωτογραφία είναι βασική αρχή το πραγματικό γεγονός να μετουσιωθεί εκφράζοντας αυτή την δυναμική, έτσι που η τελική εικόνα να είναι πρωτογενές έργο ανθρώπινης δημιουργίας.
​​​​​​Ο Χρίστος Μαλτέζος σπούδασε φωτογραφία στην Αθήνα, έκτοτε ασχολείται με την καλλιτεχνική φωτογραφία,  την θεωρία και την διδασκαλία της φωτογραφίας.
Εκθέσεις:
Ατομική έκθεση 2015 πολυχώρος VasilAngelo (Σπάρτη)
Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση "Στιγμές" Οκτώβριος 2013 (πολυχώρος Ανάδυση)
Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση "Φθινοπωρινές Ματιές" 2013 (πολυχώρος Ανάδυση)
Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση "Μ' ένα κλικ..." Μάρτιος 2014 (πολυχώρος Ανάδυση)
Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση "Χειμερινές εικόνες" Μάρτιος 2014 (πολυχώρος Ανάδυση)
Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση στην Βουλή των Ελλήνων (Ναύπλιο) 2014 με την Εταιρία Πανελλήνιων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.
Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση στα πλαίσια των εκδηλώσεων "Σπάρταθλον" (Δήμος Σπάρτης) 2014 με την Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας
Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση Άρνα Πολιτιστικό καλοκαίρι 2014 (Δήμος Σπάρτης)

Από το Blogger.
Back to Top