Σφάλματα επεξεργασίας ασπρόμαυρου φίλμΑδύνατα αρνητικά

Τα αδύνατα αρνητικά που προκλήθηκαν από υποεμφάνιση έχουν επίσης χαμηλή αντίθεση· η εικόνα περιέχει λεπτομέρειες, ιδιαίτερα στα φωτεινά μέρη και τους γκρίζους τόνους. Αυτό συμβαίνει όταν ο εμφανιστής είναι εξαντλημένος, πολύ κρύος, αραιωμένος κατά λάθος ή δόθηκε λάθος χρόνος εμφάνισης. Για να βελτιώσετε ένα ασθενές αρνητικό, τυπώστε σε σκληρό χαρτί, ή δοκιμάστε ενισχυτή ουρανίου. Αν το φιλμ σας δεν έχει καθόλου εικόνες ελέγξτε τα νούμερα των στάσεων και τον τύπο του φιλμ κατά μήκος της άκρης.
Αν λείπουν και αυτά δεν έχει γίνει εμφάνιση. Ίσως βάλατε το φιλμ πρώτα στη στερέωση, ή μπερδέψατε τον εμφανιστή με το μπάνιο σταματήματος ή άλλο χημικό. Αν τα νούμερα στις άκρες υπάρχουν, το φιλμ δεν εκφωτίσθηκε . Αν τα αδύνατα αρνη τικά έχουν μια ή περισσότερες λωρίδες σωστής πυκνότητας κατά μήκος ολόκληρου του φιλμ ίσως το τανκ να μην ήταν τελείως γεμάτο με εμφανιστή. Μερικές φορές τα αρνητικά γίνονται αδύνατα από τυχαία λεύκανση, που μπορεί να προκληθεί αν έμειναν για πολύ σε μια διάλυση ισχυρού στερεωτή. Μικρές κηλίδες σε σχήματα σταγόνας με μικρότερη πυκνότητα, συχνά σκουρότερες στις άκρες, προκαλούνται από πιτσίλισμα ενός στεγνού φιλμ, ή από ανομοιόμορφο στέγνωμα.


Τα σημάδια του στεγνώματος δεν μπορούν να απομακρυνθούν, αλλά με έντεχνο ρετουσάρισμα μπορούν να καλυφθούν. Οι καθαρές κηλίδες ή τα σημάδια από δαχτυλικά αποτυπώματα προκαλούνται σχεδόν πάντα από στερεωτή που έφθασε στο φιλμ πριν την εμφάνιση, πιθανόν από ενα βρεγμένο πάγκο.
Οι μακριές, ακανόνιστες άσπρες γραμμές σ' όλο το μήκος του φιλμ δημιουργούνται από χάραξη. Αυτή γίνεται εύκολα από ένα νύχι ή ένα κόκκο σκόνης όταν σφουγγίζεται το υγρό ακόμη φιλμ ή μερικές φορές από κάτι που χαράζει το φιλμ καθώς προωθείται στη φωτογραφική μηχανή, ή μέσα από τη σχισμή της κασέτας. Οι μικρές, απόλυτα κυκλικές κηλίδες που εμφανίζονται άσπρες ή με μικρή πυκνότητα είναι το αποτέλεσμα φυσαλλίδων που έμειναν στην επιφάνεια του φιλμ κατά την εμφάνιση. Αποφύγετέ-τες χτυπώντας ελαφρά το τανκ αφού βάλετε τον εμφανιστή και αναδέψτε κανονικά. Μερικές φορές τα φιλμς έχουν αρκετά μεγάλα, καθαρά σημάδια, με βαθμιαία πυκνότερες άκρες, συνήθως κοντά στο κέντρο του κάδρου. Αυτό προκαλείται από επαφή δύο διαδοχικών σπειρών του φιλμ στο καρούλι κατά την εμφάνιση ή σε πλάκες φιλμ που ήλθαν σε επαφή μεταξύ τους. Οι μικρές, ακανόνιστες καθαρές κηλίδες μπορεί να προσκολληθούν από βρωμιά, τρίχες κ.ο.κ. που κόλλησαν στα γαλακτώματα κατά την επεξεργασία, αλλά είναι πιθανότερο να τυπώθηκαν στο φιλμ κατά την εκφώτιση.


Πυκνά αρνητικά
Αν το αρνητικό έχει μεγάλη αντίθεση και πυκνότητα, με πολυ πυκνά τα φωτεινά μέρη έχει υπερεμφανισθεί. Στην περίπτωση αυτή και τα νούμερα των στάσεων εμφανίζονται επίσης πολύ σκούρα. Ο εμφανιστής μπορεί να ήταν πολύ ζεστός ή πολύ συμπυκωνμένος ή το φιλμ να εμφανίσθηκε για πολύ χρόνο. Προσπαθείστε να τυπώσετε με μεγάλους χρόνους σε μαλακό χαρτί, ή μειώστε το αρνητικό χημικά. Αν το φιλμ καλύπτεται και στα περιθώρια με μια γκρίζα ομίχλη παντού ίσως είναι γιατί ήταν παλιό ή γιατί εκτέθηκε σε ακτίνες Χ ή σε μή ασφαλή φωτισμό σκοτεινού θαλάμου. Το ομιχλίασμα μπορεί επίσης να προκληθεί: από μολυσμένο ή ακατάλληλο εμφανιστή· από επεξεργασία σε μεγάλη θερμοκρασία· αν βγάζατε το φιλμ πολύ συχνά για παρατήρηση.Το ελαφρύ ομίχλιασμα, ακόμη, και μέσα στο αρνητικό μπορεί να αφαιρεθεί με ασθενή σιδηροκυα-νιούχο μειωτή, μπορεί όμως και να μην επηρεάζει καθόλου την ποιότητα εκτύπωσης του αρνητικού. Οι περισσότερες μαύρες «πιτσιλιές» προκαλούνται μάλλον από τυχαίο φωτισμό και σπάνια κατά την επεξεργασία. Οι περιοχές με μεγαλύτερη πυκνότητα ή σκούρα δακτυλικά αποτυπώματα είναι συχνά το αποτέλεσμα νερού ή εμφανιστή που βρέθηκαν στο φιλμ πριν την επεξεργασία.
Τα μαύρα σημάδια από χαραγματιές κατά μήκος του φιλμ προέρχονται από χάραξη όχι τόσο σοβαρή ώστε να απομακρύνει το γαλάκτωμα και έτσι να αφήσει άσπρες γραμμές. Τα μαύρα σημάδια σε σχήμα μισοφέγγαρου με απαλές ακμές βρίσκονται συνήθως σε φιλμς ρολό που τσαλακώθηκαν κατά την φόρτιση στο καρούλι του τανκ. Οι μικρές, αδύνατες γραμμές που βρίσκονται κοντά-κοντά σ' όλο το αρνητικό προκαλούνται συχνά από σφίξιμο του φιλμ πριν την επεξεργασία όταν ένα ρολό φιλμ πιασθεί στη μια άκρη και τεντωθεί. Το απότομο ξετύλιγμα ίσως σχηματίσει «στατικά σημάδια» σπαστές μαύρες γραμμές που προκαλούνται από ηλεκτρική εκκένωση όταν τριφτεί στεγνό φιλμ. Οι μικρές μαύρες κηλίδες προκαλούνται είτε από σκόνη χημικών ή ι από αδιάλυτα σωματίδια στον εμφανιστή. Ανακατέψτε τον εμφανιστή σας έξω από το σκοτεινό θάλαμο και αφήστε κάποιο χρόνο να διαλυθούν πλήρως τα χημικά σας πριν τη χρήση.
Ο κόκκος δεν είναι άμεσα σφάλμα της επεξεργασίας αλλά μπορεί να αυξηθεί με υπερεμφάνιση σε ενεργητική διάλυση. Τα ανομοιόμορφα, γαλακτερά τμήματα οφείλονται σε μη ικανοί ποιητική στερέωση. Αυτά με την πάροδο του χρόνου μπορεί να γίνουν ρόζ. Τα κίτρινα ή πρασινωπά σημάδια ίσως ; είναι το αποτέλεσμα μόλυνσης του εμφανιστή από στερεωτή, ή πολύ ζεστού r ή εξαντλημένου στερεωτή. Μπορείτε συχνά να τα καθαρίσετε σε πολύ αδύνατο σιδηροκυανιούχο μειωτή. Τα άσπρα σημάδια στο μπροστά ή πίσω μέρος του φιλμ σχηματίζονται από άλατα του νερού. Μπορούν να σκουπισθούν με ένα στεγνό ύφασμα.

απόσπασμα,  John Hedgecoe "Το βιβλίο του φωτογράφου", (αναδημοσίευση)
Από το Blogger.
Back to Top